Tag

React Uygulamanız için Kayan Dönüşümler Nasıl Oluşturulur

React Uygulamanız için Kayan Dönüşümler Nasıl Oluşturulur

React’te kaydırmalı dönüşümler elde etmek için kaydırma kitaplıklarını kullanabilirsiniz. Bu kitaplıklar, bir bileşen bağlanmadan önce kodu çalıştırarak kaydırma animasyonlarını tetikler. Scroll olay dinleyicisi, bileşenin useLayoutEffect özelliğine eklenmelidir. ReactCSSTransitionGroup React uygulamanızda kayan dönüşümler oluşturmak için DOM’a bir CSS geçiş grubu eklemeniz gerekir. Bir ReactCSSTransitionGroup kullanıyorsanız, mount özelliğini true olarak ayarlayabilir veya özel geçişler oluşturmak için API’yi kullanabilirsiniz. ReactCSSTransitionGroup, geçiş aşamalarını tanımlayan ve…