TÜİK açıkladı: Türkiye ne kadar mutlu ve ne kadar umutlu?

Genel Şub 17, 2023 Yorum Yok
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2022 yılı Ömür Memnuniyeti Araştırması raporu, Türkiye’nin ne kadar Mesut olduğunu ortaya koydu. Açıklanan datalara nazaran Türkiye’nin yarısından fazlası 2022 yılında Mesut değildi.

Türkiye Mesut değil

Yeni Ömür Memnuniyeti Araştırması’na nazaran mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 49,3 iken 2022 yılında yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılındayüzde 16,6 iken 2022 yılında yüzde 15,9 oldu. Ne Mesut ne de mutsuz olanların oranı ise yarım puan artarak yüzde 34,5 oldu. Bilgilere nazaran bayanlar yüzde 52,7 ile daha Mesut olsa da 2021’e nazaran daha mutsuzlar. Erkeklerin ise yüzde 46,5’i keyifli.

Gençler daha mutsuz

ıslak kümelerine nazaran Sevinç seviyesine baktığımızda genç kuşağın daha mutsuz olduğu görülüyor. 2021 yılında en mutsuz ıslak kümesi 18-24 ıslak olsa da 2022 yılında yüzde 46,8 ile 25-34 ıslak kümesi en mutsuz kesim oldu. En Mesut nüfus ise 65 ıslak ve üzeri olanlarda görüldü.

İlkokul mezunları daha mutlu

Eğitim durumuna nazaran Sevinç seviyesi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek Sevinç oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu kümesinde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51,7 ile bir Okul bitirmeyenler, yüzde 48,3 ile İdadi ve dengi Okul mezunu, yüzde 48,2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46,3 ile ilköğretim yahut Rüştiye mezunu bireyler takip etti.

Bunlarla Bir arada bireylerin Sevinç kaynakları ise aileleri oldu. Kendilerini en Fazla ailelerinin Mesut ettiğini belirtenlerin oranı, 2022 yılında yüzde 67,6 oldu. Bireylerin Sevinç kaynağı olan bedeller göz önüne alındığında insanları en Fazla sağlıklı (yüzde 68,2) olmak Mesut ediyor.  Bunu sırasıyla sevgi (%13,2), muvaffakiyet (%9,5), Nakit (%6,2) ve Amel (%2,6) takip ediyor.

Raporun tahminen de en Kıymetli kısmı umut. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2022 yılında 4,2 artarak yüzde 64,9 oldu. Münasebetiyle nüfusun yüzde 35,1’i geleceklerinden umutsuz. Ulaşılabilen geçmiş raporları incelediğimde 2012 bilgilerine nazaran umutsuz olanların oranı yüzde 23,4. nihayet dört yıldır ise umutsuz olanların oranı yüzde 30’un üzerinde.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir