Sağlık Otomasyonu Tıp Sektöründe Nasıl Devrim Yarattı?

Sağlık Otomasyonu Tıp Sektöründe Nasıl Devrim Yarattı?

Yazılım Eki 03, 2022 Yorum Yok

Sağlık hizmetleri otomasyonu, tıp sektöründe bir dizi farklı süreci düzene sokabilir. İdari iş yüklerini azaltabilir, doğruluğu artırabilir ve maliyetleri azaltabilir. Otomatik süreçlerin kullanılması hasta iletişimini de iyileştirebilir. Otomatik sistemler ayrıca doktorların ve tıbbi sağlayıcıların daha verimli iletişim kurmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, uygun tedaviyi aldıklarından emin olmak için hastalara bildirimler veya metin mesajları göndermek için birçok otomatik süreç programlanabilir.

İdari İş Yüklerini Azaltır

İdari görevlerin azaltılması sağlık sektörü için önemli bir hedeftir. Bu görevler genellikle gereksiz yere zaman alıcıdır ve ABD’de sağlık hizmetlerinin genel maliyetine eklenir ve bireysel doktor uygulamalarını etkileyebilir. Aşırı idari görevler, zamanı ve dikkati teşhis ve tedavi gibi önemli klinik faaliyetlerden uzaklaştırır ve uygun bakımın sağlanmasını geciktirebilir.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için ACP, politika tavsiyelerinin temelini oluşturan idari görevleri değerlendirmek için bir çerçeve oluşturmuştur. ACP çerçevesi, görevlerin kökeni ve amacı dahil olmak üzere idari görevleri etkileyen çeşitli faktörleri tanımlar. Bu görevler dahili veya harici olabilir ve nihai amaçları açık olmalıdır.

Sağlık sektöründe idari iş yüklerini azaltmanın bir yolu, hekim iş akışını optimize etmektir. İşte bu noktada yapay zeka (AI) devreye giriyor. Yapay zeka, verileri analiz ederek ve ona makine öğrenimi uygulayarak karmaşık görevleri kolaylaştırabilir. Ayrıca pahalı sağlık bakım operasyonlarının otomatikleştirilmesine de yardımcı olabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, operasyonel personelin çalışmalarını yapay zeka işlevleriyle artırarak daha değerli görevlere odaklanmak için zaman kazanabilir.

Doğruluğu Artırır

Otomatik sistemlerin çeşitli faydaları vardır, ancak en dikkat çekici olanlardan biri artan doğruluktur. Otomatik süreçlerin kullanılması, sağlık profesyonellerinin hastalara daha hızlı ve daha doğru bir şekilde teşhis koymasını sağlayarak hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar. Bu makineler daha hızlı sonuçlar sağlayabildiğinden, sağlık çalışanları tedavi sunmaya ve daha fazla hastalığı önlemeye odaklanabilir.

Otomasyonun bir diğer faydası da artan personel memnuniyetidir. Bazı çalışanlar işlerini kaybetme konusunda endişe duyabilirken, gerçek anlamda otomatikleştirilmiş bir sistem, çalışanların hastalara kaliteli bakım sağlamak gibi birincil görevlerine odaklanmasını sağlayacaktır. Otomatik sistemlerin tanıtımı, yeni sistemlerin faydalarını açıklamalı ve değişimi personel için kolaylaştırmalı, personel eğitimini içermelidir. Bu eğitim ayrıca çalışanların yeni programlara uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

Otomatik sağlık sistemleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hastalar arasındaki iletişimi de geliştirebilir. Örneğin, hastaların randevularını hatırlamalarına yardımcı olmak için otomatik hatırlatma sistemleri kullanılabilir ve bu da hastane bekleme sürelerini azaltır. Ayrıca otomasyon, klinisyenlerin kişisel etkileşime daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır ve bu da hastalara daha iyi bakım yapılmasını sağlar.

Sağlık Otomasyonu Tıp Sektöründe Nasıl Devrim Yarattı?

Maliyetleri Düşürür

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hasta verilerini depolamak ve yönetmek, hastaları tedavi etmek ve operasyonlarını yönetmek için çeşitli sistemler kullanıyor. Bu sistemleri çalıştırmak maliyetli ve zaman alıcıdır. Ek olarak, hekim tükenmişliğine yol açabilir. Bu süreçleri otomatikleştirmek, sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetleri düşürmesine yardımcı olabilir. Sağlık kuruluşları, manuel süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hastalarına daha iyi bakım sağlamaya daha fazla odaklanabilir.

Sağlık hizmetleri otomasyonu, rutin idari görevlerin yükünü azaltarak doktorlara hasta bakımına odaklanmaları için daha fazla zaman tanır. Birçok doktor, hastalara gerçekten bakmaktan çok formları doldurmak ve EHR’lerine test sonuçlarını girmek için daha fazla zaman harcar. İdari görevlere harcanan ek zaman, hekimin tükenmesine neden olabilir. Yönetim görevlerini kolaylaştıran çok sayıda otomatik yazılım çözümü ve test sonuçlarını tarayan ve bunları bir EMR’ye aktaran uygulamalar vardır.

Günümüzde sağlık kuruluşlarının karşı karşıya olduğu birçok zorluğa rağmen, modern teknoloji aracılığıyla maliyetleri düşürme umudu vardır. Modern sağlık otomasyon çözümleri, operasyonel verimliliği iyileştirebilir ve sağlık bakım maliyetlerini yılda 77 milyar dolara kadar azaltabilir.

İletişimi Geliştirir

Sağlık kuruluşları arasındaki iletişimin iyileştirilmesi hasta güvenliği için çok önemlidir. Kötü iletişim yılda 2.000 ölüme yol açıyor ve sağlık sektörüne 1,7 milyar dolara mal oluyor. Sağlık tesisleri arasındaki etkili iletişim, hasta güvenliğini, tesis verimliliğini ve genel bakımı iyileştirir. Ayrıca tıbbi hataları azaltmak ve doğru hasta kayıtlarını sağlamak için önemli bir araçtır.

Kötü iletişim, yanlış ilaç dozajları veya yanlış reçeteler gibi hatalara yol açabilir. Bu olduğunda, hastalar ihtiyaç duydukları uygun bakımı alamazlar. Etkisiz iletişim, süreçte felakete yol açabilecek gecikmelere de neden olur. İletişimi geliştirmek için sağlık kuruluşları, personeli hasta bilgilerini birbirleriyle nasıl paylaşacakları konusunda eğitmelidir.

Eğitim personelinin yanı sıra, sağlık kuruluşları geri bildirimi de teşvik etmelidir. Aylık düzenli bir personel toplantısı, çalışanların görüş ve önerilerini paylaşmalarına yardımcı olabilir. Bu onların fikirlerini paylaşmalarına ve genel performanslarını iyileştirmelerine olanak sağlayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir