Çığır açan hava kirliliği araştırması çarpıcı sonuçlar buldu: Güvenli yer yok!

Genel Mar 14, 2023 Yorum Yok
James Watt’ınn 1763 yılında icat ettiği Buğu makinasıyla başlayan Sanayi ihtilalinden bu yana Dünya üzerinde Fazla şey değişti. Değişmeyen Biricik şey ise durmaksızın atmosferin kirlenmesiydi. Yapılan yeni bir çalışmaya nazaran Dünya nüfusunun neredeyse tamamı pak hava soluyamıyor. Hatta daha Değişik olan şey ise, 1800 yılında 1 milyar nüfusu olan Dünya’mız üzerinde yaşayan 8 milyar insan, gerçek “temiz” havadan habersiz olması.

Sadece 8 milyon insan “temiz” havada yaşıyor

Lancet Planetary Health mecmuasında 6 Mart’ta yayınlanan çığır açıcı bir çalışmaya nazaran, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 0,001’i Dünya sıhhat Örgütü tarafından tavsiye edilen Emniyet seviyelerinin altındaki PM2,5 düzeylerine maruz kalıyor. Öbür bir deyişle, yalnızca 8.000.000 insan pak hava soluyor.

Hava kirliliği izleme istasyonlarının eksikliği, lokal, ulusal, bölgesel ve global PM2.5 düzeyine maruz kalma hakkında bilgi eksikliğine yol açtığı belirtiliyor. Monash Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, PM2.5’in nihayet yıllarda dünya çapında nasıl değiştiğine dair türünün Biricik örneği bir harita sağladı. Çalışma, Hariç ortam hava kirliliğinin günümüzdeki durumu ve insanların sıhhatini nasıl etkilediği konusunda kapsamlı bir tahlil sunuyor. Daha da yeterlisi, elde edilen bilgiler siyaset yapıcıların, halk sıhhati bölümü temsilcilerinin ve araştırmacıların hava kirliliğinin kısa ve uzun vadeli sıhhat tesirlerini daha gerçek bir biçimde belirlemelerine ve azaltma planları oluşturmalarına Yardımcı olabilir.

Havası en kirli ve en pak yerler

Yapılan çalışmada 2019’a kadar olan son 20 yılın dataları kullanıldı. Araştırmacılar, 2019’a kadar geçen yirmi yılda Avrupa ve şimal Amerika’daki günlük düzeylerin azaldığını keşfetti. Bununla birlikte, Güney Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Amerika ve Karayipler’de düzeyler yükselmiş durumda. Buna ek olarak, Güney ve şark Asya’da günlerin yüzde 90’ından fazlasında havanın kirli olduğunun altı çiziliyor. Bu bölgelerde birinci ülke şaşırtan olmayacak bir formda Çin.

2000-2019 yılları ortasında dünya genelinde yıllık ortalama PM2.5 düzeyinin 32.8 µg/m3 olduğu saptanmış. En yüksek PM2,5 düzeyinin şark Asya (50,0 µg/m3) ve Güney Asya (37,2 µg/m3) bölgelerine olduğu ve bunu şimal Afrika’nın (30,1 µg/m3) izlediği belirtiliyor.

Öte yandan Avustralya ve Yeni Zelanda (8.5 μg/m³), Okyanusya’daki diğer bölgeler (12.6 μg/m³) ve Güney Amerika (15.6 μg/m³) en düşük hava kirliliğine sahip bölgeler. Lakin bunların yıllık ortalama bedeller olduğu, mevsimsel hareketlere bağlı olarak en pak bölgelerde bile kirliliğin yükselebildiği belirtiliyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir