Kapsamı geniş yeni sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Alınan kararlar neler?

Genel Nis 01, 2023 Yorum Yok
Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında yeni bir düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladı. Alınan yeni konsey kararı doğrultusunda toplumsal File sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi. Yükümlülükler içerisinde temsilci zorunluluğu ve kurallara uyulmadığında uygulanacak cezalar yer alıyor. İşte yeni toplumsal File düzenlemesi:

BTK tarafından 2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatlerle Çaba Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Sosyal File Sağlayıcı Hakkında Adap ve Esaslar kararı 1 Nisan 2023 sayılı Resmi Gazete’de yayına girdi. Alınan bütün kararlar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Temsilci Mecbur olacak

Alınan karara nazaran Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan Yurt dışı kaynaklı toplumsal File sağlayıcıları, Türkiye’den en az bir gerçek yahut hukukî kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Temsilci Şayet gerçek şahıs olacaksa Türk vatandaşı olması Mecbur olacak. Türkiye’deki günlük erişimi 10 milyondan Çok olan toplumsal File sağlayıcının temsilcisi, sorumlulukları Bâtın kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuksal ve mali taraftan tam yetkili olacak.

Belirlenen temsilci, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, isimli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğini, toplumsal File sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcının olmasından doğan mesuliyet ve kanun kapsamındaki öbür yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Belirlenen temsilcinin irtibat bilgileri toplumsal ağın internet sitesinde yer alması da Mecbur hale getirildi.

Temsilci belirlenmezse uygulanacak cezalar

Temsilci belirlemeyen toplumsal ağlara BTK tarafından bildirimde bulunacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde Tekrar temsilci belirlenmezse 10 milyon TL Nakit cezası verilecek. Takip eden tekrar 30 günlük mühlet sonunda Tekrar temsilci belirlenmezse ceza 30 milyon TL olacak.

İkinci Kez verilen cezadan sonra Tekrar 30 gün içinde temsilci belirlenmezse Türkiye özelinde reklam yasağı uygulanacak. Reklam yasağından sonra 90 gün içinde Yine temsilci belirlenmezse toplumsal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Kişiler tarafından yapılan müracaatların yanıtlandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal File sağlayıcılarına ise 5 milyon TL idari Nakit cezası verilecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 10 milyon TL idari Nakit cezasına çarptırılacak.

Başvurular 48 saat için Türkçe olarak cevaplanacak

Twitter, Instagram, Facebook üzere toplumsal File sağlayıcıları, şahıslar tarafından yapılacak müracaatların çarçabuk alınıp sonuçlandırılması için Türkçe lisanını kullanacak. Yapılan müracaatlar Olumlu yahut Olumsuz olarak 48 saat içinde Tekrar Türkçe olarak cevaplanacak. Toplumsal ağlara bildirilen bir içeriğin kaldırılması yahut erişimin engellenmesi taleplerine dair BTK’ya altı aylık Türkçe olarak hazırlanmış rapor sunulması da gerekecek.

Reklam kütüphanesi oluşturulacak

Karar kapsamında toplumsal ağlar reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü olacak. Bu kütüphane çarçabuk erişilebilecek formda internet sitesinde yer alacak. Kütüphane içeriğinde, reklamın içeriği, çeşidi, vereni, yayın periyodu, gaye kitlesi, ulaşılan şahıs sayısı üzere ögeler yer alacak.

Adli mercilere bilgi verilmesi zorunlu

Çocukların cinsel istismarı, halkı aldatıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, devletin sırlarına karşı cürümler ve casusluk kabahatleri kapsamında internet içeriklerini oluşturulan yahut yayan faillere ulaşmak için Gerekli olan bilgiler, soruşturma evresinde isimli mercilerle paylaşılması Mecbur olacak.

Veriler Türkiye’de barındırılacak

Günlük erişimi bir milyondan Çok olan File sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcın datalarını Yine Türkiye hudutları içerisinde barındırmak içi Gerekli önlemleri alacak. Bu kararın uygulanmasında Temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek huşulara ait dataların Türkiye’de barındırılmasına öncelik verilecek.

Çocuklar için ayrıştırılmış hizmet sunulacak

Sosyal File sağlayıcıları çocuklara has ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda Gerekli önlemleri alacak.

Ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün faydasının gözetilmesi, fizikî, ruhsal ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ilişkin şahsî verilen korunmasında yüksek seviyede kapalılık ayarları ile minimum seviyede data işlenmesinin sağlanması, mukavele, kullanıcı ayarları ve data siyasetleri üzere konuların çocuğun anlayabileceği formda sunulması konularını dikkate alacak.

Başvuru düzeneği kurulacak

Bu File sağlayıcılar, ele geçirilen yahut diğerini taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve çarçabuk ulaşılabilir bir müracaat düzeneği kuracak ve müracaatları makul müddette sonuçlandıracak.

Sosyal File sağlayıcı, halk güvenliğini ve halk sıhhatini etkileyen fevkalâde durumlara ait kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir