Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki zararlarını engelleyen kılavuz yayınlandı

Genel May 11, 2023 Yorum Yok
Araştırmalar, çocukların ve hatta yetişkinlerin çok miktarda toplumsal medya kullanımının neden olduğu anksiyete ve depresyona meyilli olabileceğini gösteriyor. Meta, Twitter ve Google üzere platform sahipleri çoğunlukla bu sorunu inkar etti ya da YouTube Kids yahut Instagram Kids üzere yara bantları oluşturdu. Artık ise ABD’de ruh sıhhati konusunda en üst seviye otoritelerden biri, yıllar süren sessizliğin akabinde Son bahse açıklık getirdi.

Amerikan Psikoloji Derneği (APA) ergenlerin toplumsal medya kullanımına ait bir sıhhat tavsiyesi yayınladı. APA, toplumsal medya kullanımını “doğası gereği faydalı ya da zararlı” olarak tanımlamaktan kaçınarak, bunun yerine gençlerin yaşadıkları Olumlu ya da Olumsuz tesirlerin daha Fazla toplumsal medyayı kullanmadan evvelki yatkınlıkları tarafından belirlendiğini söyledi. Öbür bir deyişle, sosyal medya mevcut öz-değer kavramlarını birleştirerek zati sahip olunan Olumlu ya da Olumsuz hisleri güçlendirmekte.

APA, çocukların ve gençlerin toplumsal medya kullanımlarından Olumsuz etkilenmemesini sağlamaya Yardımcı olmak için 10 adet rehber önerdi.

Ebeveyn rehberliği

Ebeveynlerin çocuklarına, yabancılardan gelen rastgele ve kimi de Olumsuz yorumlarla oyalanmalarına müsaade vermek yerine, emsal İlgi ve gereksinimlere sahip akranlarıyla Olumlu toplumsal etkileşimler kurmaları için rehberlik etmeleri öneriliyor. Veliler ayrıyeten, Özellikle erken ergenlik periyodunda bunu baskıcı bir formda yapmamaları ve “izin/rıza” tekniğini kullanmaları tavsiye ediliyor.

APA Yeniden de gençleri muhafaza sorumluluğunun tamamını ebeveynlerin sırtına yüklemiyor. Platform sahiplerinin ziyanlı paylaşımları denetlemekten Mesul tutulması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca platform sahiplerinin nefret, önyargı ve zorbalığı teşvik eden paylaşımları en aza indirmeleri gerektiği de belirtiliyor.

APA, ebeveynlerin çocuklarının “sorunlu toplumsal medya kullanımını” tarayarak ve kıymetlendirerek daha proaktif olabileceklerini söylüyor. APA CEO’su Dr. Arthur Evans’a nazaran bunlar, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken sorulardan kimilerini da paylaştı:

“Çocuğunuzun uykusuna ve fizikî aktivitesine Mani oluyor mu? Okullarına ya da gelişimleri için Değerli olan öteki faaliyetlerine Mani oluyor mu? Ya da toplumsal medyadan kopmak onlar için güç mu? Toplumsal medya ile ilgilenebilmek için palavra mı söylüyorlar?”

Sosyal medya ve bunun zihinsel ve fizikî gelişimle olan münasebeti yeni bir alan. Birçok Küme bu hususta resmi çalışmalar yürütmüş olsa da, APA daha koordineli bir Uğraş gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve araştırmalar için daha Çok kaynağın ayrılması gerektiğini aktarıyor.

Tavsiyeler

  1. Sosyal medya kullanan gençler, sağlıklı toplumsallaşmayı teşvik edebilecek toplumsal dayanak, çevrimiçi arkadaşlık ve duygusal yakınlık için fırsatlar yaratan fonksiyonları kullanmaya teşvik edilmeli.
  2. Sosyal medya kullanımı ve fonksiyonelliği gençlerin gelişimsel yeteneklerine nazaran uyarlanmalıdır; Yetişkinler için oluşturulan yapılar çocuklar için Müsait olmayabilir.
  3. Erken ergenlik periyodunda, birçok gencin toplumsal medya kullanımı için yetişkin izleme (yani, toplumsal medya içeriği etrafında Daimi inceleme, münakaşa ve koçluk) tavsiye edilir; özerklik, çocuklar yaşlandıkça ve dijital okuryazarlık marifetleri kazandıkça kademeli olarak artabilir. Lakin izleme, gençlerin Müsait mahremiyet gereksinimleri ile dengelenmelidir.
  4. Psikolojik ziyan riskini azaltmak için, ergenlerin toplumsal medyada kendine ziyan verme, diğerlerine ziyan Eda yahut yeme bozukluğu davranışını teşvik etme üzere sıhhat açısından riskli davranışlarda bulunmayı öğreten yahut teşvik eden içerikler de iç olmak üzere, yasadışı yahut ruhsal olarak uyumsuz davranışları gösteren içeriklere maruz kalmaları en üye indirilmelidir.
  5. Psikolojik ziyanı en üye indirmek için, ergenlerin Özellikle marjinalleştirilmiş bir kümeye (örneğin, ırksal, etnik, cinsiyet, cinsel, dini, Yetenek durumu) yönelik çevrimiçi ayrımcılık, önyargı, nefret yahut siber zorbalık yapmaları yahut yapılan tarafta olmaları en üye indirilmelidir.
  6. Ergenler, günlük rollerini ve rutinlerini yerine getirme hünerlerini bozabilecek ve Vakit içinde daha Önemli ruhsal ziyanlar için risk oluşturabilecek “sorunlu toplumsal medya kullanımı” belirtileri açısından rutin olarak izlenmelidir.
  7. Sosyal medya kullanımı, ergenlerin uyku ve fizikî aktivitelerini engellemeyecek formda sonlandırılmalıdır.
  8. Ergenlerin toplumsal medyayı toplumsal karşılaştırma hedefiyle, Özellikle de hoşluk yahut Hariç görünüşle ilgili içeriklerde kullanmaları sonlandırılmalıdır.
  9. Ergenlere toplumsal medya kullanımından evvel, toplumsal medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir.
  10. Sosyal medyanın ergen gelişimi üzerindeki Olumlu ve Olumsuz tesirlerinin Daimi bilimsel olarak incelenmesi için çalışmalara Değerli kaynaklar sağlanmalıdır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir