KVKK’den TikTok’a dev ceza!

Genel Mar 01, 2023 Yorum Yok
Kişisel Bilgileri Müdafaa Kurulu, çocukların ferdî bilgilerinin görüntülenmesi ve müsaadesiz data toplandığı gerekçesiyle TikTok’a 1 milyon 750 bin lira Nakit cezası verdi.

KVKK’den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi

  • “TikTok’un 2021 yılı Ocak ayında Kapalılık Siyasetinde güncelleme gerçekleştiği, güncelleme sonucunda metinde 13 ve 15 ıslak aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan kapalılık ayarının “özel” olarak değiştirildiği bu sayede, sadece kullanıcının onayladığı takipçilerin paylaştığı görüntülerin görüntülenebileceği, görüntüleri indirebilecek ve yorum yapabilecek şahısların sonlandırıldığı belirtilmekle birlikte; belirtilen güncelleme öncesinde varsayılan olarak profillerin herkese Aleni olarak görüntülenerek etkileşimde sonlandırılma bulunmamasının, hisli ıslak kümesinde olan kullanıcıların datalarına erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği, ayrıyeten kullanıcılara ait risklerin belirlenerek risklerin azaltılmasına dair kâfi Tedbir alınmadığını gösterdiği,
  • 2021 yılı Ocak ayında Zımnilik Siyasetinin güncellenmesi öncesinde uygulamayı kullanan 13 ıslak altı çocukların ferdî bilgilerinin görüntülendiği ve Müsait Ana müsaadesi olmadan çocuklar hakkında data toplandığı, hasebiyle uygulamayı kullanmış olan çocuklar üzerinde Olumsuz Sonuç doğma riskinin bulunduğu,
  • Veri sorumlusunun internet sitesinde yer Meydan Kapalılık Kontratında Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’nun 5’nci hususunda yer Meydan sürece koşullarının tümünün belirtildiği, lakin hangi şahsî dataların hangi maksatla ve hangi sürece kuralına dayanılarak işlendiği hakkında net bilgi verilmediği, bu konuda data sorumlusunca Kanun’un 4’üncü hususunda yer Meydan “belirli, Aleni ve legal maksatlar için işlenme” ve “işlendikleri emelle ilişkili, hudutlu ve ölçülü olma” prensiplerine karşıt devinim edildiği,
  • TikTok hesabı oluşturulurken kullanıcıların hesap oluşturmaya devam etmeleri halinde Hizmet Şartları (Kullanım Şartları) ile Saklılık Siyasetini kabul etmiş sayılacaklarının belirtildiği , lakin Hizmet Şartları kısmında onay alınırken ilgili metnin şimdi Türkçe’ye Çeviri edilmediği, bu sebeple kullanıcılara içeriğin kolay anlaşılır bir biçimde sunulmadığı ve kullanıcıların kullanım kurallarını tam olarak anlayamadan kabul etmesinin ihtimal dahilinde olduğu,
  • Platformda hesap oluştururken ya da hesap oluşturulup etkin olarak kullanılırken Aleni istek alınmasına ait rastgele bir durum ile karşılaşılmadığı, TikTok’un Saklılık Siyasetinin, esasen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış bir metin olduğu, lakin Aleni istek metni yerine de kullanıldığı, hasebiyle, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Tarz ve Temeller Hakkında Tebliğ’in 5’inci hususunun (f) bendine nazaran Aleni istek kaidesine dayalı olarak gerçekleştirilen şahsî bilgi sürece faaliyetleri bakımından Aleni isteğin aydınlatma yükümlülüğünden farklı olarak yerine getirilmesi kuralının sağlanmadığı,
  • Veri sorumlusu tarafından, profilleme emeliyle çerezler kullanılarak gerçekleştirilen şahsî data sürece faaliyetine ait olarak ilgili şahıslardan Aleni istek alınmadığı, bu kapsamda yürütülen şahsî bilgi sürece faaliyetinin de hukuka Müsait olmadığı

anlaşıldığından Kanun’un 12’nci unsurunun (1) numaralı fıkrasında yer Meydan şahsî bilgilerin hukuka alışılmamış olarak işlenmesini önlemek maksadıyla Müsait Emniyet seviyesini temin etmeye yönelik Gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almadığı tespit edilen bilgi sorumlusu hakkında Kanun’un 18’inci unsurunun (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.750.000 TL idari Nakit cezası uygulanmasına,

Ayrıca data sorumlusunun;

  • İlgili şahısların hakikat bilgilendirilmesi ismine Hizmet Şartlarının bir ay içerisinde Türkçeye çevrilmesi,
  • İlgili bireylerin hakikat bilgilendirilmesi için Laf konusu Zımnilik Siyaseti metinlerinin üç ay içerisinde Kanuna Müsait hale getirilmesi,
  • Gizlilik Siyasetinin, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın ögelerini taşımadığı anlaşıldığından, Kanun’un 10’uncu unsuru ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Yol ve Temeller Hakkında Bildiri kararlarına Müsait bir aydınlatma yapılması

hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir